آموزش و پرورش ابتدایی

فصل اول

مقدمه

      بهسازی نظام های آموزشی از دیر باز موضوعی چالش برانگیز برای صاحب نظران دانش مدیریت آموزشی ومدیران اجرایی در حوزه آموزش وپرورش به شمار آمده است به ویژه دردهه های اخیر با گسترش فزاینده سازمان های آموزشی در همه جوامع ، موضوع کار آمد سازی آن ها بیش از پیش مورد توجه بوده و توسعه و اصلاح نظام های آموزشی با استفاده از شیوه های مختلف درشمار اولویت های اغلب جوامع قرار گرفته است. بازنگری و بهبود برنامه های آموزشی و پرورشی ، توسعه دانش ومهارت نیروی انسانی و اصلاح ساختار و تشکیلات و مدیریت آموزشی از جمله تدابیر و رویکرد های رایج ، اصلاح و کارآمدسازی سازمان های آموزشی می باشد . در رویکرد اصلاحی ساختار و تشکیلات ، ترتیبات سازمانی مانند میزان تمرکز ، رسمی سازی ، دامنه و حدود اختیارات ، سلسله مراتب و واحدهای اجرایی مورد نیاز برای تحقق هدف ها مورد مطالعه و بازنگری اساسی بهبود اداره مدرسه در جهت ارائه خدمات مطلوبتر به دانش آموزان است.

همواره یکی از دغدغه های مهم وزارت آموزش وپرورش ارائه خدمات بهینه و باکیفیت خوب می باشد

1-عنوان : مجتمع آموزشی وپرورشی ( طرح ترنم ولایت ) که دراین شیوه نامه به اختصار مجتمع گفته می شود .

2- تعریف : مجموعه ای ازواحدهای آموزشی وپرورشی عادی دولتی متشکل از یک یا چند دورهء تحصیلی ( یک یا دونوبته )است که تحت مدیریتی واحد ( مستمردریکی ازمدارس تحت پوشش که دارای امکانات مناسبی باشد ) اداره می شود .

3- ویژگی ها :

-          - مدارس تحت پوشش مجتمع ازنظرفیزیکی می توانند

-          یکجا ویا دارای پراکندگی جغرافیایی باشند .

-          - مجتمع دریکی از مدارس تحت پوشش که دارای

-          فضای ساختمانی مناسب بوده وازلحاظ موقعیت جغرافیایی شرایط بهینه برای دسترسی به سایر مدارس را نیزدارد استقرار می یابد .

مجتمع با پیشنهاد اداره آموزش وپرورش شهرستان / منطقه / ناحیه وتایید اداره کل آموزش وپرورش استان دایر می شود .

مدارس تحت پوشش مجتمع می توانند با جنسیت های دخترانه پسرانه یا مختلط باشند . بنابراین جنسیت مجتمع بستگی به واحدهای تحت پوشش آن دارد . درصورتی که واحدهای تحت پوشش آن دارد. درصورتی که واحدهای تحت پوشش از یک جنس دانش آموز تشکیل شده باشند جنسیت مجتمع از همان جنس خواهد بود ودرغیراینصورت بصورت مختلط تعریف می گردد .

4- اهداف : 

توسعه عدالت آموزشی وپرورشی .

بهبود نظارت وراهنمایی کارکنان واحدهای تحت پوشش

هویت بخشی به مدیریت آموزشگاهی وافزایش اختیارات مدیران مدارس .

توسعه فعالیت های آموزشی وپرورشی با رویکرد مدرسه محوری .

افزایش مسئولیت پذیری دراداره مشارکتی مدارس دربین همه کارکنان مدارس تحت پوشش مجتمع .

تغییرروش ها وحرکت ها با نگاه برنامه محوری .

بهبود تعامل بین مناطق ومدارس تحت پوشش .

استفاده بهینه از خدمات امکانات وتجهیزات موجود درواحدهای آموزشی وپرورشی مدارس تحت پوشش .

اهداف اساسی

1-تعیین میزان بهبود تعامل بین اداره منطقه و مدارس

2-تعیین میزان توسعه و پیشرفت(افزایش توانایی،مهارت انجام کارمطلوبتر) عدالت آموزشی و پرورشی

3-تعیین میزان فرصتهای برابر(در رسایی اطلاعات مدیریت و برنامه ریزی در جهت تحقق عدالت) آموزشی و پرورشی

4-تعیین میزان درافزایش پوشش تحصیلی افراد لازم التعلیم

5-تعیین میزان استفاده بهینه از خدمات و تجهیزات موجود در واحد های آموزشی و پرورشی

6-تعیین میزان دربهبود نظارت و راهنمایی کارکنان تحت پوشش

7-تعیین میزان درارتقای فعالیت حرفه ای معلمان

8-تعیین میزان درارتقای کیفی آموزش و پرورش

9-تعیین میزان نگرش مخاطبان طرح نسبت به اجرای آن

 

 

سوالات اساسی

1-میزان تاثیر اجرای طرح در بهبود تعامل(همکاری ،هماهنگی ،مشورت،مشارکت) بین اداره منطقه و مدارس در چه حد بوده است؟

2-میزان تاثیر اجرای طرح در توسعه و پیشرفت(افزایش توانایی،مهارت انجام کارمطلوبتر) عدالت آموزشی و پرورشی درطول سال تحصیلی در چه حد است؟

3-میزان موفقیت طرح در ایجاد فرصتهای برابر(در رسایی اطلاعات مدیریت و برنامه ریزی در جهت تحقق عدالت) آموزشی و پرورشی چقدر بوده است؟

4-میزان تاثیر اجرای طرح درافزایش پوشش تحصیلی افراد لازم التعلیم(با توجه به اینکه در مقطع ابتدایی و راهنمایی تحصیل اجباری است) در چه حد بوده است؟

5-میزان موفقیت طرح در استفاده بهینه از خدمات و تجهیزات موجود در واحد های آموزشی و پرورشی(استفاده این موارد به نسبت مساوی در بین مدارس تحت پوشش مجتمع) چقدر بوده است؟

6-میزان تاثیر اجرای طرح دربهبود نظارت و راهنمایی کارکنان تحت پوشش (از طرف اداره ،میریت مجتمع و معاونین )در چه حد بوده است؟

7-میزان تاثیر اجرای طرح درارتقای فعالیت حرفه ای معلمان(کلاسهای ضمن خدمت، کارگاه آموزشی، تبادل تجربه های دبیران و معلمان) در چه حد بوده است؟

8-میزان تاثیر اجرای طرح درارتقای کیفی آموزش و پرورش(بر اساس اولویت کشوردر حوزه های دانش مهارت تربیت و افزایش سلامت روحی و جسمی دانش آموزان) در چه حد بوده است ؟

9-میزان استقبال شما از اجرای طرح  در چه حد بوده است ؟

10- میزان استقبال معاون یا معاونین  آموزشی از اجرای طرح  در چه حد بوده است ؟

11-میزان استقبال دبیر یا معاون پرورشی از اجرای طرح  در چه حد بوده است ؟

12-میزان استقبال معلمان و دبیران  از اجرای طرح  در چه حد بوده است؟

 

 

 

 

 

 

 

 

تعاریف عملیاتی

 

زیبایی عدالت   

زیبایی عدالت در فراهم کردن آزادی و برابری برای همگان میباشد

فربه ترین اجزای عدالت آزادی است و بدون آن عدالت محقق نیست.

هر چه عدالت محقق شود بیداد و ستم کم نابرابری و تبعیض کاهش خواهد یافت.

یکی دیگر از زیبایهای عدالت شکل رسیدن به آن است و این که قواعد عادلانه چگونه

شکل میگیرند؟

شرط حداقلی و اولیه در رسیدن به عدالت و قواعد عادلانه این است که همگان در

رسیدن به تعریف و معنای مشترکی از عدالت و قواعد عادلانه سهیم باشند.

هر نظریه ای در باره عدالت که از بستر عرصه عمومی و عقل جمعی نگذرد خود ناعادلانه است .

عدالت بصورت فرمول از پیش تعیین شده عدالت نیست.

معنای عدالت

عدالت در لغت به معنای دادگری کردن و استقامت است و به معنی مستقیم در مسیر حق ماندن و بسوی ستم تمایل نداشتن و به مساوات نیز تعبیر میشود.

قرار دادن هرچیز در جای خود. این از کلام حضرت علی در نهج البلاغه گرفته شده حضرت می فرماید عدالت تدبیر کننده ای به سود همگان است و از بخشش شریف تر و با فضیلت تر است.

معانی عدالت به موارد کاربردآن بستگی دارد.

دیدگاه مقام معظم رهبری درباره الگوی توسعه و پیشرفت

مقام معظم رهبری در دیدار خود با دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سخنان مهمی ضمن تبیین تفاوت دیدگاه مبانی غرب و اسلام نسبت به انسان و وظایف فردی و اجتماعی او، لزوم بازشناسی الگوی توسعه و مدل مورد نیاز برای پیشرفت کشور را مورد تأکید قرار دادند و تصریح کردند: پیشرفت کشور تنها بر اساس الگوی اسلامی - ایرانی امکان‌پذیر است و مهمترین وظیفه نخبگان اعم از دانشگاهی و حوزوی تنظیم نقشه جامع پیشرفت کشور براساس مبانی اسلام است.

آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به دو دیدگاه و گرایش غلط نسبت به تحول و پیشرفت افزودند: یک دیدگاه مربوط به جریانی است که از نام توسعه و پیشرفت سوءاستفاده و تحت این شعار زیبا، خیانت‌ها و ظلم های فراوانی را در حق بشریت روا کرده است.

مقام معظم رهبری، وابستگی کشور به غرب در دوران قاجار با عنوان پیشرفت، مقابله جریان انگلیسی مشروطه با رهبران واقعی مشروطه تحت عنوان تحول خواهی، دیکتاتوری سیاه رضاخان و حکومت استبدادی محمدرضا پهلوی با شعار ترقی و اصلاح، استعمار ملتها با نام پیشرفت ملتها و ارمغان ناامنی و کشتار از جانب امریکا برای مردم عراق و افغانستان با شعار پیشرفت، دنیای آزاد و دموکراسی را نمونه‌های بارزی از سوءاستفاده از نام توسعه برشمردند و خاطرنشان کردند: دیدگاه غلط دوم نسبت به پیشرفت، جریانی است که با هرگونه تحول و نوآوری مخالفت می‌کند.

تحقیق و پژوهش گامی بلند برای رسیدن به توسعه و پیشرفت

پیشرفت سریع فناوری و تحولات بی سابقه در توسعه ارتباطات بین المللی در جریان جهانی شدن موجب شده است که رویارویی جوامع بشری به طریقی از شکل برخوردهای نظامی به رقابت های فناوری تبدیل شود. در قرن حاضر یکی از شاخص های توسعه یافتگی، واحدهای تحقیق و توسعه (RD) بوده و این عامل باعث جداسازی کشورهای غنی از کشورهای فقیر است. رشد تحقیقات توسعه ای در هر کشور با ایجاد فضای ملی تحقیق و توسعه و افزایش شاخص های سرمایه گذاری نیروی انسانی، اطلاعات و اطلاع رسانی در تحقیق و توسعه امکان پذیر خواهد بود.

 بی تردید توسعه و استقلال واقعی کشورها با توانایی در تولید علم و توسعه علمی- تحقیقاتی نسبت مستقیم دارد. به عبارت دیگر، پیشرفت کشورها در گرو پیش بینی آینده و بازنگری در عملکرد و اهداف، تبیین وضع موجود و ترسیم مسیر آتی توسعه به منظور یافتن پاسخ برای نیازهای محلی، منطقه ای، ملی و جهانی است. در دنیای امروز هر ملتی برای ادامه حیات و بقای خود و نیل به خود اتکایی، استقلال و تسلط سرنوشت و حفظ آرمانها و دستیابی به توسعه درونزا راهی جز از طریق تحقیق و پژوهش ندارد. به طور قطع، یکی از مهم ترین عوامل پویایی و رشد سازمان ها، مراکز علمی و دانشگاهی، نیروی محقق آنهاست.

امام علی (ع) و راز و رمز پیشرفت و سقوط

علل پيشرفت يك امت و نشانه‏هاى سقوط در بيانى از اميرالمؤمنين (ع) تبيين شده است كه به آن اشاره مى‏شود حضرت فرمود: «يستدلّ على ادبار الدول باربع تضييع الاصول، والتمسك بالغرور، تقديم الاراذل و تأخير الافاضل؛(1) دولت‏ها و جوامع زمانى به انحطاط گرايش پيدا مى‏كنند كه اصول ارزشى از بين برود و نيرنگ به عنوان اصل ارزشى مورد قبول قرار گيرد، فرومايه گان سمت‏ها و مسئوليتها را به عهده گيرند و كسانى كه فاضلند منزوى شوند.

بنابراين اگر انسان با مطالعه دريافت اصول ارزشى در جامعه تضييع شده و تباه گرديده و نيرنگ و غرور و فريب جاى آن را گرفته و همچنين اگر پست‏هاى حساس جامعه در اختيار فرومايگان قرار گرفته و انسان‏هاى فاضل و شريف از تصدى آن مشاغل محرومند ، مى‏تواند استدلال كند كه آن جامعه به سوى سقوط و انحطاط مى‏رود و اگر يافت كه اصول ارزشى بر اركان جامعه حاكم است، صداقت و امانت دارى و تلاش و كوشش و عدالت و آزادى در آن جامعه برجسته است وانسان‏هاى شريف و فاضل مسئوليت‏هاى گوناگون را به عهده دارند آن جامعه پيشرفت خواهد كرد.

در بيان ديگرى امام على (ع) فرمود: «يستدل على الادبار باربع، سوء التدبير وقبح التبذير و قلة الاعتبار وكثرة الاعتذار؛(۲) بر ادبار دولت‏ها به چهار چيز استدلال مى‏شود 1- بدى تدبير 2- زشتى اسراف و تبذير 3- كمى اعتبار 4- بسيار مغرور شدن و يا بسيار پوزش خواستن .

که حل این مشکلات در پناه آموزش و پرورش و سر مایه گزاری دولت در حل آنان بهترین و اثرگزار ترین روش می باشد که با انجام تحقیقاتی مستقل و مناسب  میتوان برنامه هایی کارآمد وپر بازده داشت که استفاده از تحقیقات معلمین و مدیران و دانشجویان راه مناسبی می باشد

توسعه و پیشرفت اسلام در نگاه استاد شهید مطهری

 اکنون می خواهیم ببینیم توسعه و پیشرفت اسلام به چه عواملی بستگی داشته است و آیا سیره پیامبر صلی الله علیه و آله در این قضیه دخالت داشته است.

عامل اول برای نفوذ و توسعه اسلام در هر جا، خود قرآن و محتوای قرآن است. ولی از قرآن که صرف نظر کنیم، شخصیت رسول اکرم، خلق و خوی رسول اکرم، سیره رسول اکرم، طرز رفتار رسول اکرم، نوع رهبری و مدیریت رسول اکرم

عامل دوم نفوذ و توسعه اسلام است و حتی بعد از وفات پیغمبر اکرم (ص) هم تاریخ زندگی پیغمبر اکرم یعنی سیره او که بعد در تاریخ نقل شده است، خود این سیره ی تاریخی عامل بزرگی بوده است برای پیشرفت اسلام.

توسعه و پيشرفت از ديدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي

چگونگي ايجاد توسعه و پيشرفت همواره يكي از سئوالهاي اساسي و مهم در ايجاد دگرگوني و تحول تكاملي جوامع بوده است . معمولا وقتي سخن از توسعه و پيشرفت مي شود نوعي پيشرفت و توسعه همه جانبه به ذهن متبادر مي شود. که می تان تحول در آموزش و پرورش را اصلی ترین و محوری ترین تحول در نظر گرفت اگر بخواهيم از توسعه و پيشرفت تعريفي داشته باشيم مي توان گفت توسعه و پيشرفت همان افزايش سطح بهره مندي و رفاه ارتقا امنيت آزادي گسترش ارتباطات اجتماعي و امكان تحرك اجتماعي عمودي و افقي معطوف به ارزشهاي جامعه كه در سايه پيشرفت علمي و تكنولوژيك دگرگوني تكاملي در نظام بهداشت و درمان . آموزش و ساماندهي و مهندسي اقتصادي صنعتي و سياسي و فرهنگي بوجود مي آيد. بنابراين براي رسيدن به افقهاي مطلوب زندگي كه همان زندگي توسعه يافته و همراه با پيشرفت است به نحو شايسته اي به مهندسي و مديريت آن نيازمنديم و بايد مدلي متناسب با ارزشهاي ديني و ملي طراحي و تدوين گردد

از آنجايي كه هدف از اين نگارش تبيين ديدگاهها و تدابير رهبر معظم انقلاب اسلامي است ابتدا معيارهاي پيشرفت يا شاخصه هاي يك جامعه توسعه يافته را بيان نموده و سپس به سياست هاي توسعه از ديدگاه ايشان مي پردازيم . الف ـ شاخصه هاي جامعه توسعه يافترهبر معظم انقلاب اسلامي در تبيين شاخصه هاي جامعه توسعه يافته مي فرمايند« معيارهاي پيشرفت عبارتند از1 ـ فرا صنعتي شدن
2
ـ خودكفايي در نيازهاي اساسي 3 ـ افزايش بهره وري 4 ـ ارتقاي سطح سواد 5 ـ ارتقاي خدمات رساني به شهروندان 6 ـ افزايش اميد به زندگي 7 ـ رشد ارتباطات 8 ـ مبتني شدن روند تحول بر عناصر اصلي هويت ملي و آرمانهاي اساسي » ارتقاي سطح سواد : وضعيت علمي و مهارتي نيروي انساني مهمترين شاخصه جامعه توسعه يافته است . مهمترين سرمايه هر جامعه نيروي انساني است براي تحقق توسعه پويا و مستمر آموزش ركن اساسي است البته آموزشهاي هدفمند و كاربردي كه بتواند بستر لازم براي توسعه را فراهم آورد. بنابراين اگر بخواهيم جامعه پيشرفته اي داشته باشيم بايد سطح سواد جامعه را افزايش دهيم . 5 ـ ارتقاي خدمات رساني به شهروندان : جامعه اي توسعه يافته خواهد بود كه سطح خدمات رساني به شهروندان در سطح مطلوبي باشد. هدف حكومت در اسلام خدمت رساني به مردم است .  و یکی از مهمترین و بزرگترین خدمت به شهروندان می تواند آموزش و پرورش موثر و کار آمد باشد

فصل دو.م

پیشینه طرح و نتیج تحقیقاتی که قبلا انجام شده است

البته با توجه به اولین سال اجرای این طرح  تحقیقی که بتوان از آن استفاده مناسبی کرد و نتیج آن را برسی و مطابقت با تحقیق فعلی داد پیدا نشد  البته مطالب ذیل با استفاده از  دو طرح تحقیقی است که قبلا  با چنین شباهتی انجام شده است به صورت آزمایشی انجام شده است

        شورای عالی آموزش وپرورش در ششصد و هفتاد و دومین جلسه مورخ 23/12/80 خود طرح تاسیس مجتمع های آموزشی وتربیتی را با اهداف توسعه اختیارات مدارس ، کاهش سلسله مراتب اداری ، ترویج فرهنگ کار گروهی و ارتقای کیفی مدارس دولتی تصویب کرد .و سپس دستورالعمل آن در دویست هشتادو سومین جلسه مورخ 2/3/81  تصویب و به استانها ومناطق آموزشی ابلاغ  شد.براساس این دستورالعمل ، طرح مذکور از ابتدای سال تحصیلی 82-81 در 14 استان با تاسیس 59 مجتمع بصورت هیات امنایی و پوشش 471مدرسه و 147881 دانش آموز به صورت داوطلبانه و محدود به اجرا در آمد . اجرای آزمایشی این طرح با نظر شورای عالی آموزش وپرورش دو مرتبه مورد ارزشیابی قرار گرفت که نتایج بدست آمده آنها به طور مختصر بشرح ذیل ارائه می شود:

1- در سال 82 این طرح توسط رضا ساکی به منظور بررسی  میزان مطابقت شکل گیری سازمان مجتمع های آموزشی با دستورالعمل اجرایی ، بررسی میزان تحقق اهداف طرح در خصوص افزایش اختیارات مدیران مدارس  تحت پوشش در امور اجرایی و تامین منابع ، شناخت موارد قابل اصلاح در دستورالعمل و شناسایی دید گاه های گروه های ذینفع در باره مولفه های مختلف طرح مورد نظر انجام شد. نتایج ارزشیابی نشان داد که :

-                  77% از پاسخ دهندگان معتقد بوده اند که تاسیس مجتمع های آموزشی و تربیتی با دستوالعمل اجرایی مربوط مطابقت داشته است.

-            اکثر مدیران معتقد بوده اند که تاسیس مجتمع های آموزشی ، سطحی جدید ی از سلسله مراتب اداری تلقی شده که موجب کاهش اختیارات آنان در مدارس شده است.

-                  5/24 % از پاسخ دهندگان متقندندکه وضعیت موجود ارتباطات سازمانی در سطح مجتمع ها نامناسب می باشد.

-                  69% از پاسخ دهندگان اظهار نموده اند که هماهنگی بین دستورالعمل طرح باسایر مقررات وجود ندارد.

-                  اثر بخشی عملکردی مجتمع ها در حوزه های آموزشی وپرورشی ، اداری مالی و کارکنان از دیدگاه افراد ذینفع در حد متوسط ارز یابی شده است.

-                  حدود 84% از پاسخ دهندگان اعلام داشته اند که امکان دسترسی به منابع بیرونی نداشته اند.

-                  افراد ذینفع میزان تحقق اهداف مجتمع ها را در حد متوسطی ارزیابی کرده اند.

-                  صرفا 34%از میان پاسخ دهند گان خواستار ادامه کار مجتمع هارا با همین وضع موجود خواستار بوده اند.

 

2- برای دومین بار ارزشیابی طرح تاسیس تجربی مجتمع های آموزشی و پرورشی در سال 84 توسط احد نویدی انجام گردید که نتایج ذیل بدست آمده است :

- بسیاری از مصاحبه شدگان به مغایرت مفاد دستورالعمل طرح با مقررات مالی و نظام سازماندهی نیروی انسانی اشاره کرده اند.

- 70% از اعضای هیات های امنا ی مجتمع ها نسبت به وظایف خود ابهام داشته اند.

- تعداد جلسات متشکله هیات امنا و شورای مجتمع ها با وضع مطلوب فاصله زیادی داشته است.

- وسعت و کیفیت اقدامات و فعالیت ها در حد مطلوب نبوده و تاثیر اختصاصی طرح مورد نظر بر فعالیت ها وعملکرد مدارس عضو ناچیز ارزیابی شده است.

- در زمینه تامین ومدیریت منابع مالی و نیروی انسانی وفضا و تجهیزات آموزشی اقدام قابل توجهی انجام نشده است.

- اجرای طرح مورد نظر عملا نتوانسته است کیفیت تعلیم وتربیت دانش آموزان را ارتقا دهد.

- بی تفاوتی یا نبود احساس تعهد کافی گروه های ذیربط نسبت به طرح کاملا مشهود بوده و کمبود انگیزه در همه سطوح اداری به چشم می خورد.

- مجموعه شواهد فراهم شده در پژوهش حاضر و نیز یافته های مطالعه رضا ساکی (1382) نشان می دهد که زمینه و شرایط مطلوب برای اجرای طرح مجتمع های آموزشی در ایران فراهم نبوده است. پیشنهاد می شود شورای عالی آموزش وپرورش به توقف اجرای طرح اقدام نماید.                               در نتیجه :

1-     شورای عالی آموزش وپرورش در هفتصدوبیست وششمین جلسه مورخ 2/8/84 مقرر نمود که اجرای طرح تجربی مجتمع های آموزشی وتربیتی در سال تحصیلی 85-84 موقتا متوقف،تا علل و عوامل عدم توفیق ومشکلات اجرایی آن توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان دبیرخانه شورا عالی ، پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش و معاونت های ذی ربط وزارت آموزش وپرورش زیر نظر یکی از معاونین آموزشی بررسی گردد.

2-    هر چند که این طرح ماهیتا با طرح فوق الذکر تفاوت دارد .اما سعی شده است از نکات مثبت آن در تهیه این طرح مورد توجه قرارگیرد.

 

 

فصل سوم

روش تحقیق

این تحقیق به روش زمینه یابی انجام گردیده است هدف استفاده از این روش تحقیق توصیف عینی و واقعی و منظم واقعیتهای موجود در باره ی موضوع تحقیق میباشد ما در این تحقیق سعی داریم تا آنچه هست را بدون دخالت و استنتاج ذهنی گزارش دهیم و نتایج عینی از موقعیت موجود بگیریم

جامعه آماری

جامعه آماری در این پژوهش کلیه معلمین دبیران معاونین و مدیران مجتمع های آموزشی مناطق رضویه احمد آباد و صالح آباد می باشد

گروه نمونه

جامعه آماری ما کلیه  نیروهای اداری و آموزشی مجتمع های آموزشی مناطق رضویه احمد آباد و صالح آباد می باشد  نمونه آن باید طبق جدول مورگان بیشتر از نمونه انتخابی ما می بود  که دسترسی به این تعداد برای ما مقدور نبود و ما تعداد 105نفر را از این سه منطقه مشخص و استفاده شد

ابزار پژوهش

ابزاری که ما جهت جمع آوری اطلاعات از آن استفاده کردیم پرسشنامه بود که بر اساس سوالات مطرح شده در طرح تحقیق آن را تدوین نموده بودیم و شامل دو بخش بود

الف مشخصات تحصیلی

ب-میزان رضایت مندی

از نظر نوع سوالات

یک نمونه سوال گزینه ای بسته پاسخ استفاده شد

اعتبار و روایی

1-      استفاده از نظرات استاد ارجمند جناب آقای امینیان

2-     تنظیم پرسشنامه مقدماتی

3-     اجرای پرسشنامه در میان 105نفر از معلمان دبیران و معاونین و مدیران مجتمع های آموزشی به صورت تصادفی

4-     بازنگری سوالات توسط استاد

5-     تنظیم پرسشنامه نهایی

 

اجرای طرح و تجزیه و تحلیل آماری داده ها

با آماده سازی پرسشنامه نهایی کار اجرای طرح از ابتدای زمستان 89 در میان 105نفر از نمونه جامعه آماری در مناطق توزیع و جمع آوری گردید که در هر منطقه حدود یک هفته به طول انجامید

تحلیل داده ها

الف- تنظیم جدول فراوانی مطلق و فراوانی درصدی

 

 

فصل چهارم

نمودار سازمانی مجتمع آموزشی وپرورشی

 

مجتمع آموزشی وپرورشی

 

  مدرسه1       مدرسه2     مدرسه3      مدرسه4         مدرسه5     ………   مدرسه n

 

شرایط انتخاب مدیر/رئیس مجتمع

1-     استخدام رسمی در آموزش وپرورش

2-    متاهل ( ترجیحا مرد )

3-    ترجیحا بومی منطقه

4-    شاغل وداشتن حداقل 5سال سابقه خدمت رسمی در آموزش وپرورش

5-    داشتن حداقل 2 سال سابقه معلم راهنمایی ویا مدیریت /مدیر آموزگار دبستان

6-    داشتن حداقل 3 سال سابقه تدریس تمام وقت در دوره ابتدایی

7- دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های آموزش ابتدایی وپیش دبستانی ، علوم تربیتی آموزش وپرورش ، مدیریت آموزشی ،مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی مشاوره وراهنمایی

8-     برخورداری از سلامت کامل جسمی و روانی وعاطفی برای انجام امور محوله

9-   اشتهار به حسن اخلاق ، دارا بودن به مهارت برقراری ارتباط اجتماعی و تاثیر گذاری ، برخورداری از ظاهر آراسته و مناسب با ارزش های ایرانی و اسلامی

10-  دارای توانایی مدیریت وهدایت و راهنمایی عوامل آموزشی

              تبصره : مدیران مجتمع آموزشی وپرورشی روستایی وعشایری دوره ابتدایی از بین معلمان راهنمای روستایی وعشایری با رعایت شرایط احراز فوق الذکر انتخاب می شوند. در صورت کمبود ازبین سایر نیروی آموزشی که دارای شرایط احرازمی باشند  ،برگزیده خواهند شد.

 

 

 

 

فصل پنجم

چکیده

مدرسه به عنوان یکی ازارکان اصلی نظام تعلیم وتربیت ازجایگاه ویژ ه ای برخورداربوده وبی توجهی به این بخش مهم کلیه امورتعلیم وتربیت آینده سازان مهین اسلامی را تحت تاثیر خود قرارداده ودچارنقصان می نماید که اثرات آن میتواند به نسل های آینده نیز انتقال یابد .

وزارت آموزش وپرورش ماموریت دارد تاضمن بررسی راهکارهای مختلف وکشف نقاط قوت وضعف خود مدارس ومراکز تعلیم وتربیت را ازنظرکیفی توسعه داده وامکان افزایش ارائه خدمات علمی آموزشی وفرصت آموزشی برابر را برای همگان فراهم آورد.

لذا به منظورساماندهی مدیریت واحدهای آموزشی وپرورشی امکان بهره مندی دانش آموزان ومعلمین از مدیریت بهتروموثرتر افزایش موفقیت وکارایی مدارس بهبود تعامل بین مناطق آموزشی ومدارس تحت پوشش وارتقای سطح ارائه خدمات آموزشی وپرورشی نظارت مستمروموثر برفعالیت های مدارس افزایش مشارکت کارکنان ودانش آموزان مدارس فراهم آوردن بهره برداری بیشتر ازتجهیزات ومنابع آوزشی ومالی و  000می بایست درنظام مدیریت یکپارچه مدارس بازنگری شده ودرراستای تحقق بند 4/19ازراهکارهای سند تحول راهبردی نظام تربیت رسمی وعمومی جمهوری اسلامی ایران (مصوب شتصدوبیستمبن جلسه مورخ 7/2/89شورای عالی آموزش وپرورش ) مجتمع های آموزشی پرورشی درمناطق روستایی وعشایری تشکیل گردد .

امید است اجرای این طرح بتواند درتحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موثرواقع شده وخدمتی در جهت رشد واعتلای فرزندان عزیزاین مرزوبوم باشد .

پیشنها دات

1-با توجه به نام این طرح که به نام ترنم ولایت میباشد ضروریست مسئولین عزیز از فرمایشات مقام معظم رهبری در پیشبرد و به نتیجه رساندن این طرح  نهایت استفاده را ببرندبه همین دلیل ما اندکی از فرمایشات ایشان را در مورد توسعه و عدالت در این تحقیق جای دادیم

2-تعامل بین اداره و مجتمعها نکته مثبتی است که پیشنهاد می شود توسعه یابد

3- وقتی ادارات مدیران معاونین وتمامی اعضای درگیر در این طرح تحقق عدالت را در تمام موارد و اهداف طرح سرلوحه کاری قرار دهند به تمامی اهداف  به نحو مطلوب و شایسته دست خواهند یافت و رضایت کامل همه را در بر خواهد داشت

4-تلاش در جهت افزایش پوشش تحصیلی می تواند از ترک تحصیل دانش آموزان و عواقب بعدی آن در جامعه نیز جلو گیری کرد

5- با تلاش بیشتری در زمینه ی ارتقای فعالیتهای حرفه ای معلمان و نظارت بر کارکنان و بخصوص راهنمایی آنان می توان به هدف مهم ارتقای کیفی آموزش و پرورش  رسید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع تحقحق

 

 

 

1-     کتاب آمار آموزش وپرورش سال تحصیلی 88-87 و کتاب روشهای آماری

2-    شیوه نامه ها ، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به معلم راهنمای روستایی

3- گزارش ارزشیابی اجرای آزمایشی طرح تاسیس مجتمع های آموزشی تربیتی کشور در سال 82 - پژوهشگر آقای رضا ساکی

3-   گزارش ارزشیابی اجرای آزمایشی طرح تاسیس مجتمع های آموزشی تربیتی کشور در سال تحصیلی 84-83 - پژوهشگر آقای احد نویدی

4-    کسب نظر از مدیران کل و کارشناسان برخی از دفاتر ذیربط بویژه دفترآموزش دبستانی در حوزه ستادی

5-    کتاب مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش وپرورش سال 1385

6-کتاب نهج البلاغه دشتی

7-کتاب روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی ویرایش پنجم- تالیف نادریو سیف نراقی

8- سایت های اینترنتی و خبری

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم اسفند ۱۳۸۹ساعت 19:22  توسط مشهدی مقدم  |