آموزش و پرورش ابتدایی

 

به نام خدا

نام و نام خانوادگي:........................ كلاس ششم ....   امتحان مطالعات اجتماعي

1

اولین کار در جهت تصمیم گیری خوب چیست؟

2

مراحل تصمیم گیری چیست؟

 

3

آیا برای هر تصمیم یک راه حل است؟و اگر راه حل زیاد بود باید چکار کرد؟

 

4

در انتخاب تصمیم مناسب باید با چه کسی مشورت کرد؟

 

5

بدترین افراد از نظر حضرت محمد(ص)چه کسانی هستند؟

 

6

فایده دوست خوب در چیست؟

 

7

بعد از انتخاب دوست چه چیزی مهم است؟ و چگونه يايد اين كار را انجام داد؟

 

 

8

تصمیم گیری مثبت و منفی یعنی چه ؟مثال بزنید

 

9

تصمیم گیری به چه معناست؟

10

عوامل طبیعی موثر در کشاورزی را نام ببرید؟ و هر كدام را توضيح دهيد؟

 

11

آب مورد نیاز برای کشاورزی چگونه تامین می شود؟

12

حد و مرز در دوستی یعنی چه؟

13

زراعت چیست؟

14

برنج در چه نوع اب و هوایی و در کدام استانها کشت می شود ؟

15

سه گرو ه گیا هان زراعی را نام  ببريد؟

16

عوامل موثر انسانی در کشاورزی را نام ببرید؟و هر کدام را توضیح دهید؟

 

17

مراحل کشاورزی را نام ببرید؟

18

امام علي (ع) به فرزند شان امام  حسن مي گويد با.......... همدلي و رفاقت كن تا از آنان باشي و از ....... جدا شو تا از آنان نباشي.

19

نه  گفتن را توضيح دهيد؟

 

 

20

در تصميم گيري بايد بهترين راه را انتخاب كنيم. چگونه اين كار را مي كنيد؟

 

 

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 7:53  توسط مشهدی مقدم  |